Zostań uczestnikiem

DLA KANDYDATÓW

W ŚDS w Cielu mogą przebywać osoby, które uzyskały decyzję administracyjną kierującą, wydaną przez:

GOPS w Białych Błotach
ul. Betonowa 1a

Decyzje wydaje się na wniosek zainteresowanego lub jego opiekuna prawnego.

Telefon kontaktowy do GOPS

tel. 52 349 44 04
faks. 52 349 44 52
mail: gops.bialeblota@admin.com.pl

Dokumenty dla kandydatów